Algemene voorwaarden Tai Chi


Algemene voorwaarden van Yong Chun


Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid


1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.


1.2 Vzw Yong Chun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.


1.3 Vzw Yong Chun is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.


1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van vzw Yong Chun, dienen te worden vergoed.


Artikel 2: Lidmaatschap


2.1 De deelnemer koopt een abonnement voor een half schooljaar of volledig schooljaar.

2.2 Een abonnement van Vzw Yong Chun is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


2.3 Indien de deelnemer niet deelneemt aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.


2.4 De deelnemer mag met zijn/haar abonnement alle reguliere lessen bijwonen rekening houdend met de geldende huisregels:

2.5 Kom op tijd.

2.6 Zet je telefoon uit.

2.7 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door vzw Yong Chun desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt vzw Yong Chun zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief, via de Facebookpagina en/of per e-mail.


Artikel 3. Privacy

3.1. Vzw Yong Chun gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 mei 2018 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

3.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is VZW Yong Chun met maatschappelijke zetel in rue Croix ou Pile 1, 7912 Saint-Sauveur.

3.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan vzw Yong Chun overmaakt, worden deze in het bestand van vzw Yong Chun opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.


Artikel 4. Openingstijden

5.1 Vzw Yong Chun is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

5.2 Vzw Yong Chun is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. De op het moment van verkoop gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Yong Chun behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.

5.3 Vzw Yong Chun is bevoegd om kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.


Artikel 5. Slotbepalingen

6.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

6.2 Op alle door vzw Yong Chun gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen zijn de burgerlijke rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Aat (alwaar de maatschappelijke zetel van Yong Chun zich bevindt).

YONG CHUN

De zaal van je leven


Yong Chun is de plaats waar jouw eeuwige lente begint. De zaal van je leven, voor lichaam en geest.   Op nog geen 3 km van Ronse, met een ruime parking.

Laatste nieuws


- Geen yogalessen tot 17 november om de sociale contacten te beperken. Samen tegen corona!


- NIEUW! Ook op dinsdagavond yogales! 

 

 

 

Contacteer ons


rue Croix ou Pile 1, 7912 Saint-Sauveur

info@yongchun.be

0474 50 66 40 (yoga)

0476 50 45 11 (tai chi)

Copyright @ All Rights Reserved